Profilowanie w urzędach pracy

Prawo pod lupą

Jednym z częstszych powodów przyznawania klientom pomocy społecznej świadczeń pieniężnych jest bezrobocie. Przyznanie zasiłku z powodu bezrobocia na bazie ustawy o pomocy społecznej wymaga od klienta spełnienia ustawowych przesłanek dotyczących statusu osoby bezrobotnej, a jedną z nich jest formalna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (dalej PUP). Już podczas pierwszej wizyty w urzędzie klient zostanie przypisany do jednego z trzech profili. Od wyniku profilowania zależy, na jaką pomoc może liczyć dana osoba. 

Informacja o tym, do jakiego profilu został przypisany dany klient może być bardzo przydatna dla prowadzącego jego sprawę pracownika socjalnego. Niestety, wielu klientów nie zna swojego profilu, dlatego warto uczulić taką osobę przed pierwszą wizytą w urzędzie, aby poprosiła doradcę w powiatowym urzędzie pracy o tę informację. Na czym polega profilowanie i w jaki sposób poszczególne profile wpływają na pomoc uzyskiwaną przez klientów?

POLECAMY

Profilowanie jako test kompetencji społecznych i zawodowych

Podczas pierwszej wizyty w urzędzie pracy osobie bezrobotnej zostaje nadany jeden z trzech profili. Może się jednak zdarzyć, że pracownik rejestrujący nowe osoby w urzędzie nie będzie doradcą klienta, który przeprowadza profilowanie i wtedy klient zostanie poproszony o to, aby stawił się ponownie w PUP celem nadania profilu. Doradca klienta (pracownik urzędu pracy, który zostanie przypisany do danego klienta i będzie prowadził jego sprawę od momentu rejestracji aż do wyrejestrowania z urzędu, podobnie jak pracownik socjalny w OPS) przeprowadzi z osobą bezrobotną ustrukturyzowany w...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy