Autor: Mariusz Sobkowiak

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych „NOVUM”. Pracownik socjalny w latach 2011–2013. Autor publikacji Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej i Przemoc instytucjonalna w JOPS.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Profilowanie w urzędach pracy

Jednym z częstszych powodów przyznawania klientom pomocy społecznej świadczeń pieniężnych jest bezrobocie. Przyznanie zasiłku z powodu bezrobocia na bazie ustawy o pomocy społecznej wymaga od klienta spełnienia ustawowych przesłanek dotyczących statusu osoby bezrobotnej, a jedną z nich jest formalna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (dalej PUP). Już podczas pierwszej wizyty w urzędzie klient zostanie przypisany do jednego z trzech profili. Od wyniku profilowania zależy, na jaką pomoc może liczyć dana osoba. 

Czytaj więcej