Nowe kryteria dochodowe w świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej

Prawo pod lupą

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co trzy lata – ostatnia miała miejsce w 2015 roku, dlatego kolejna przypada na rok bieżący. Jak zatem obecnie wyglądają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń w pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnym i zmiany wysokości zasiłku pielęgnacyjnego?

Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmiany poczyniono w oparciu o badania progu interwencji socjalnej poczynione przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
W dniu 13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 
2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wejdzie w życie 1 października 
2018 roku.
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem Rady Ministrów, od 1 października 2018 roku będą obowiązywały następujące kwoty kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:

POLECAMY

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (poprzednio kwota ta wynosiła 634 zł),
  • dla osoby w rodzinie – 528 zł (poprzednio było to 514 zł).

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej zwiększy się zatem o 67 zł, a dla osoby w rodzinie – o 14 zł, przy czym przez osobę samotnie gospodarującą należy rozumieć osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast przez rodzinę ustawodawca rozumie osoby spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Zmianie ulegnie także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – będzie wynosić 308 zł zamiast dotychczasowego 208 zł.
Podwyższono również kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy