Sposoby postępowania w kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Praca z klientem OPS

Osoby, które otrzymały diagnozę „zaburzenia psychiczne” wykazują trudności w obszarze myślenia, przeżywania i działania. Ich percepcja własnych doznań oraz tego, co spotykają w środowisku jest znacząco zniekształcona. Przeżywają nadmierny, dezorganizujący stres, cierpią z powodu chronicznych lęków, nie kontrolują swoich impulsów i działają destruktywnie. Zdobycie informacji na temat diagnozy ich stanu psychicznego może wpłynąć na jakość niesienia pomocy socjalnej klientom ośrodka pomocy społecznej wykazujących tego typu trudności.

Osoba wykazująca zaburzenia psychiczne ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi. Percypuje rzeczywistość w sposób zniekształcony, co powoduje jej trudności. Dlatego nawiązanie i podtrzymanie kontaktu jest podstawą budowania współpracy z klientem OPS. Poprzez nawiązanie kontaktu pracownik socjalny rozpoczyna proces budowania podwalin pod dobrą współpracę. Daje mu to możliwość zdobycia potrzebnej wiedzy na temat klienta oraz tworzenia sojuszu niezbędnego do udzielenia mu wsparcia. Dzięki budowaniu kontaktu z klientem pracownik socjalny konstruuje proces współpracy, tworząc odpowiednią atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.

POLECAMY

Nawiąż kontakt 

W czasie rozmów, prowadzenia wywiadu, tonem swojego głosu, gestami:

 • twórz przyjazną atmosferę;
 • potwierdzaj osobie, że zależy ci na tym, by jej pomóc;
 • wskazuj, że dostrzegasz sens jej mówienia, zachowania i starasz się ją zrozumieć;
 • odzwierciedlaj uczucia, potrzeby oraz zamiary klienta (np.: „Smutno z tym panu?”, „Zezłościł się pan na nią?”, „Potrzebuje pan świętego spokoju.”, „Chce pani zadbać o potrzebę swojego rozwoju zawodowego?”);
 • wykazuj empatię, tj. dawaj do zrozumienia, że domyślasz się, co w danej chwili czuje, że rozumiesz to, co robi i mówi. Warto w kontakcie z osobą w kryzysie sprawdzić, od kiedy jej obecny stan trwa oraz okazać akceptację dla trudności, których doświadcza;
 • nawiązuj i podtrzymuj kontakt wzrokowy. Utrzymuj go i tym samym pokazuj swoje zainteresowanie tematem oraz problemami klienta;
 • potakuj, potwierdzaj w niedługich odstępach czasu, że słuchasz swojego rozmówcę;
 • stanowczo i jednocześnie życzliwie wskazuj swoje granice i granice rzeczywistości (np.: „Na to nie mogę się zgodzić, ponieważ dzieci będą się tego bały, a potrzebują spokoju, by mogły spać i wypoczęte pójść następnego dnia do szkoły”, „Tego pan nie może zrobić, bo nie ma pan na to środków finansowych”).

Przykładowe wypowiedzi, które mogą ułatwić nawiązanie i budowanie kontaktu odpowiedniego do zbudowania sojuszu współpracy:

 • Jak się pan czuje po pracy?
 • Jak przebiegło spotkanie?
 • Doceniam to, iż mimo pani trudności przyszła pani na spotkanie do naszego ośrodka. Tutaj będziemy mieli możliwość spokojnego porozmawiania i zrobienia odpowiednich rzeczy, żeby pani pom...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy