Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem psychologa

25 czerwca 2018

NR 54 (Maj 2018)

Psychoterapia poznawczo behawioralna
Jako skuteczna forma leczenia pacjentów chorujących na depresję

0 2093

Psychoterapia w Polsce od wielu lat jest relatywnie ekskluzywną formą uzyskiwania wsparcia. Pomimo że psychoterapeutów na rynku jest coraz więcej, nie każdy może z tej formy skorzystać, opłacając samemu sesje terapeutyczne. 

Prawdopodobnie największe szanse skorzystania z profesjonalnej psychoterapii prowadzonej w różnych nurtach terapeutycznych mają mieszkańcy największych miast. Wiąże się to z liczbą samych psychoterapeutów, poradni prywatnych i publicznych, a także z wysokością zarobków u samych zainteresowanych psychoterapią. Jednak pomimo tych trudności, bezpłatna psychoterapia jest możliwa również dla klientów, którzy są mniej zamożni i zamieszkują mniejsze miejscowości. Dostępne jest to między innymi dzięki: finansowaniu jej ze źródeł NFZ, prowadzeniu bezpłatnej terapii przez organizacje pozarządowe czy instytucje rządowe, tworzeniu programów dotowanych z różnych źródeł, które uwzględniają udzielanie psychoterapii. 

POLECAMY

Osoby znajdujące się w najtrudniejszych sytuacjach mają również możliwość skorzystania z tej formy wsparcia, o ile w miejscu ich zamieszkania lub nieopodal są takie instytucje i dysponują miejscami na terapię lub świadczą tę usługę środowiskowo. Oprócz problemów z dostępnością i finansowaniem udziału w psychoterapii istotnym problemem jest świadomość profesjonalizmu tejże usługi. Przeciętny obywatel niekoniecznie orientuje się w rodzajach psychoterapii, czasem może nie odróżniać psychologa od psychoterapeuty czy nawet lekarza psychiatry. 

Klienci ośrodków pomocy społecznej mogą prezentować dysfunkcjonalne sposoby radzenia sobie z problemami życiowymi i doświadczania kryzysów w różnych formach. Czasem jest to wielopokoleniowe dziedziczenie biedy i wzorców życiowych, czasem trudności wynikające z niesprzyjającego w wychodzeniu z bezdomności lub bezrobocia środowiska, mogą być to również zdarzenia losowe. Jedno jest pewne, klient OPS jest to klient w pewnego rodzaju kryzysie, którym mogą być również zaburzenia psychiczne, np. depresja. Psychoterapia poznawczo-behawioralna może wesprzeć różnych klientów z różnorodnymi problemami.

Uważność w depresji i innych zaburzeniach jest ważnym elementem terapii, który pozwala pacjentom radzić sobie z negatywnymi myślami, dostrzec je zanim zaczną się „rozkręcać”. Polega ona na bezkrytycznej obecności i obserwacji własnych myśli, emocji oraz otaczającej nas rzeczywistości.

Współczesna teoria i badania nad terapią poznawczo-behawioralną 

Współczesna teoria i badania nad psychoterapią poznawczo-behawioralną wyróżniają grupy terapii CBT (Cognitive Behavioral Therapy), posiadające wspólny mianownik teoretyczny. Jest nim uznanie, iż dysfunkcjonalne zachowania i emocje można wyjaśnić na bazie teorii uczenia i wpływu procesów poznawczych jednostki. Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej potwierdzają badania naukowe, wskazując jej wysoką użyteczność w leczeniu zaburzeń lękowych, afektywnych, schizofrenii, zaburzeń odżywiania, uzależnień i zaburzeń osobowości. W przypadku zdrowia psychicznego zalecenia opracowują Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence) w Wielkiej Brytanii lub Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA, American Psychological Association). Te instytucje wskazują między innymi terapię poznawczo-behawioralną jako zalecaną metodę leczenia dla:

 • zaburzeń afektywnych depresyjnych i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, 
 • zaburzeń lękowych: zaburzeń panicznych i uogólnionych zaburzeń lękowych, 
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, 
 • zaburzeń stresowych pourazowych,
 • schizofrenii,
 • zaburzeń odżywiania: jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna,
 • uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • zaburzeń osobowości, w tym zaburzenie osobowości z pogranicza, antyspołeczne zaburzenie osobowości, tendencje samobójcze/samouszkodzenia,
 • tendencje sam...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy