Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki pracownika

21 czerwca 2019

NR 65 (Czerwiec 2019)

Tworzenie projektu socjalnego – jego etapy i struktura

0 7077

W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu, który ukazał się na tych łamach, na temat roli projektu socjalnego w procesie zmiany oraz przekonania, że udało mi się zachęcić Czytelników do wykorzystania tego narzędzia w pracy socjalnej, chciałabym opisać jak najbardziej przekonywująco, a zarazem krótko i przejrzyście, etapy projektu socjalnego i możliwości jego wykorzystania w zarządzaniu procesem zmiany.

Zanim jednak przejdę do opisu samych etapów projektu socjalnego, chciałabym przypomnieć jak ważną rolę pełni praca socjalna i wskazać, że jest ona istotnym elementem działań pracownika socjalnego od dawna.

Sformułowanie pojęcia pracy socjalnej datuje się na 1917 r., a pochodzi ono ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie podstawowa definicja pracy socjalnej zawarta jest w ustawie o pomocy społecznej, w której po raz pierwszy została zapisana w 1990 roku, a następnie w 2004 funkcję o następującej treści „[…]praca socjalna – działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi”1. W nowoczesnym podejściu do działalności pracy socjalnej szczególną uwagę zwraca się na jej profesjonalizm, a więc nie tylko gotowość do niesienia pomocy, ale coś bardziej złożonego. Praca socjalna realizowana ma być zatem w ramach pomocy społecznej: środowiskowej (w miejscu zamieszkania) oraz instytucjonalnej. Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwieniu konkretnych trudnych spraw życiowych2.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i prowadzona jest:

POLECAMY

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.3

Pracownik socjalny w swojej działalności posiada wiele narzędzi, którymi może się posłużyć zarówno w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych swoich klientów, jak i we wzmocnieniu ich w uzyskaniu samodzielności.

Jednym z takich narzędzi, po które niestety niechętnie sięgamy, a jest ono bardzo przydatne w rozwiązywaniu problemów, z którymi sobie nie radzą klienci, ale także my – pracownicy socjalni – mamy trudności w ich rozwiązaniu jest właśnie projekt socjalny.

Projekt socjalny to narzędzie pracy wykonywanej przez pracownika socjalnego, które prowadzi do zmiany sytuacji klienta bądź rodziny na lepsze, jednocześnie doprowadzając do rozwiązania istniejące...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy