Rodzina w kryzysie. Zaburzone relacje w rodzinie. Cz. II. Pierwsze spotkanie z rodziną w jej środowisku

Zdaniem psychologa

Pierwsze spotkanie, szczególnie w środowisku rodziny, do której kierowana jest pomoc, to nierzadko trudne zadanie. Niepewność, pewien poziom nieprzewidywalności, brak wiedzy o tym, co pracownicy zastaną, szczególnie duży, kiedy brakuje wielu danych, to klimat stanowiący duże wyzwanie dla pracowników OPS.

Istotną kwestią jest ustalenie celów takiego spotkania. Są one zależne od powodów kontaktu z rodziną oraz wyznaczane są zadaniami ustawowymi pracowników pomocy społecznej. Najbardziej trafnymi celami pierwszego kontaktu z rodziną w jej miejscu zamieszkania są:

POLECAMY

 • nawiązanie przyjaznego i bezpiecznego kontaktu;
 • zebranie wielu informacji na temat środowiska 
 • sytuacji rodziny;
 • zgromadzenie danych na temat funkcjonowania 
 • rodziny;
 • wstępna diagnoza (wstępne hipotezy dotyczące funkcjonowania i potrzeb) rodziny;
 • zawiązanie sojuszu współpracy.

Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, w jaki sposób przygotować się do pierwszego spotkania z rodziną oraz w jaki sposób odbyć to spotkanie, by sprostać wyzwaniu kontaktu i pomocy rodziny w kryzysie.

Przygotuj się!

 1. Jeśli dysponujesz informacjami na temat rodziny, zapoznaj się z nimi. Na ich podstawie poczyń odpowiednie przygotowania. Uwzględnij m.in. liczbę członków rodzinny, liczbę dzieci; weź pod uwagę to, że w rodzinie mogą być osoby z niepełnosprawnością, o innym niż polskie pochodzeniu, chorujące na poważne choroby somatyczne itp.
 2. Zanotuj, zapamiętaj tematy, które chcesz poruszyć. Weź kilka piszących długopisów. Zabierz notatnik do robienia zapisków ze spotkania. Rozważ wzięcie zabawek. Zabierz ze sobą kilka opakowań chusteczek higienicznych. Przydatna może być segmentacja funkcjonowania rodziny w oparciu o poniższe obszary. Na tych segmentach można zbudować strukturę wywiadu, który pozwoli zebrać odpowiednie informacje na temat funkcjonowania danej rodziny.

Obszary funkcjonowania systemu rodzinnego

 1. Społeczny. To relacje członków rodziny (tj. sposób odnoszenia się do siebie; okazywanie uczuć, dystans fizyczny – odległość oraz psychiczny – powściągliwość emocjonalna; sposoby nawiązywania kontaktu, inicjowania rozmowy itp.) oraz relacje z osobami spoza rodziny.
 2. Psychologiczny. Do tego obszaru można zaliczyć sposób myślenia rodziny i jej poszczególnych członków rodziny; to, w jaki sposób wnioskują o różnych rzeczach, w jaki sposób postrzegają różne okoliczności oraz jak je przetwarzają i w jaki sposób wpływa to na ich działania. To również obszar, w którym rodzina identyfikuje i zaspokaja swoje potrzeby oraz to jak wyraża emocje; jak radzi sobie z różnego rodzaju trudnościami w kontaktach interpersonalnych wewnątrz rodziny oraz w kontaktach z osobami spoza niej. 
 3. Materialny. W tym obszarze można ująć wszelkie „dobra materialne”, jakie posiada rodzina oraz jej zasoby finansowe (m.in. praca zarobkowa osób dorosłych, korzystanie z innej pomocy finansowej bądź materialnej, np. organizacji pozarządowych, wyznaniowych; to również...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy