Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

7 czerwca 2022

NR 91 (Maj 2022)

Pomaganie zgodne z prawem – o czym warto pamiętać, realizując zapisy specustawy

0 2622

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy jest specyficznym aktem prawnym. Poza szybkim uchwaleniem, co było niezbędnym wymogiem do stworzenia legalnych form instytucjonalnej pomocy, musimy mierzyć się z licznymi jej nowelizacjami, których w ciągu zaledwie kilku tygodni doczekaliśmy się aż pięciu – ostatnia z 27 kwietnia br.

Dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej specustawa przewidziała szereg zadań – i tych, których realizacja nie powinna przynosić większych problemów interpretacyjnych, i tych nowych, których dotychczas OPS-y, CUS-y i PCPR-y nie wykonywały. Kluczowe uprawnienia uciekinierów wojennych z Ukrainy o legalnym statusie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane przez te jednostki to jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy spełniających warunek określony w art. 2 ust.1 specustawy (legalny pobyt od 24 lutego 2022 r. i posiadanie numeru PESEL o statusie UKR), świadczenia z pomocy społecznej ze szczególnym naciskiem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz świadczenia rodzinne. Dodatkowe obowiązki wynikają natomiast z konieczności sprawowania nadzoru nad prawidłowym pełnieniem funkcji przez opiekunów tymczasowych (OPS-y i CUS-y), realizacji zadań dotyczących pieczy zastępczej i rozdysponowywania świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla „pieczowych” dzieci z Ukrainy (PCPR). Z dezaprobatą patrzymy również na te gminy, których brak wyczucia u włodarzy – bo dodatkowe zadania nie wpłynęły raczej na wzrost kadry OPS-ów czy CUS-ów – spowodował przekazanie OPS-om czy CUS-om obowiązków weryfikacji warunków lokalowych i żywieniowych u osób wnioskujących o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.
W natłoku obowiązków i odczytywania coraz to nowszych regulacji specustawy – bo większość nowelizacji przyniosła zmiany właśnie w obszarach, które leżą w kręgu działań pomocy społecznej – niejednokrotnie jednostki organizacyjne zadają pytania, jak mierzyć się ze szczególnymi przypadkami, których rozstrzygnięcie przypadło im w udziale.
Na wiele z tych pytań odpowiedzi znajdują się wprost w samej ustawie, jednak czasem niezbędne jest działanie intuicyjne, ponieważ brakuje kompleksowych komentarzy, na których często bazujemy, nie istnieje też jeszcze orzecznictwo sądowo-administracyjne, z którego również często czerpiemy wytyczne do procedowania. Ratio legis niektórych regulacji ustawowych również próżno szukać w uzasadnieniach do poszczególnych ustaw – w przypadku specustawy są one bowiem bardzo lakoniczne. Jedyną pomocą, jaką przygotowało MRiPS, są pojawiające się wytyczne do realizacji poszczególnych zadań – i ich lekturę szczególnie polecamy, bo nie tylko jednostki organizacyjne mogą czerpać z nich podpowiedzi do rozwiązania niektórych przypadków, ale i na nich później bazować będą organy kontroli, sprawdzając prawidłowość przyjętych rozwiązań.
Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg refleksji dotyczących regulacji zawartych w specustawie z uwzględnieniem jej nowelizacji, nierzadko powodujących konieczność zmiany ustalonych już wcześniej procedur. Przypominamy, że poprzednie opracowanie w tym zakresie ukazało się w kwietniowym numerze „Doradcy w Pomocy Społecznej”

POLECAMY

Świadczenie pieniężne dla osób udzielających zakwaterowania i wyżywienia

Regulacje zawarte w art. 3 specustawy (po ostatniej nowelizacji z dnia 27 kwietnia 2022 r.) mówią, że każdemu podmiotowi (w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe), który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy