Trudne przypadki w naliczaniu urlopu wypoczynkowego

Kierownik ops

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest corocznym, niezbywalnym prawem pracownika do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Prawo do urlopu jest uprawnieniem pracownika, którego nie może się on zrzec. Za czas urlopu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Prawo do urlopu wypoczynkowego w żaden sposób nie zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Jak wygląda nabycie prawa do urlopu? Pracownik, co do zasady, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, chyba że podejmuje pracę po raz pierwszy. W sytuacji rozpoczęcia pracy po raz pierwszy pracownik nabywa prawo do urlopu każdego miesiąca pracy (z dołu) w wysokości 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Pracownik pracujący po raz pierwszy, który został zatrudniony 1 marca, nabywa prawo do urlopu w dniu 31 marca. Jeżeli zostałby zatrudniony w dniu 8 marca, nabywa prawo do urlopu w dniu 7 kwietnia. Jeżeli pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy i nie przepracowawszy miesiąca zatrudnia się po pewnym czasie u innego pracodawcy, prawo do pierwszego urlopu nabywa z upływem 30 dni zatrudnienia.

POLECAMY


Wymiar urlopu


Wymiar urlopu uzależniony jest od okresu zatrudnienia i wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie krócej niż 10 lat bądź 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie co najmniej 10 lat.

Dodatkowo należy wskazać, iż pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy