Trauma

Diagnoza i metody terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Zdaniem psychologa

Refleksja nad dziecięcymi problemami i trudnościami, podmiotowe ich traktowanie oraz próba rozumienia psychiki dziecięcej datują się od początków powstawania teorii psychoanalitycznych, kiedy to zaczęto żywo interesować się przeżyciami wczesnodziecięcymi oraz wpływem tych przeżyć na późniejsze życie. Ogromna liczba dzieci w toku rozwoju doświadcza wydarzeń raniących, takich jak: przemoc, nadużycia seksualne, śmierć bliskich osób, opuszczenie i poczucie emocjonalnej pustki. Jednak nie wszystkie doświadczenia będą uznane za traumatyzujące.

Wiele dzieci przeżywających uraz psychiczny charakteryzuje odporność, u wielu innych rozwijają się objawy pourazowe mające głęboki i długotrwały wpływ na zdrowie psychofizyczne i poczucie bezpieczeństwa. Wczesna diagnoza oraz interwencje terapeutyczne pomagają dzieciom uporać się z wieloma trudnościami, pozwalając na odnajdywanie sensu mimo urazu psychicznego. Praca z dziećmi i młodzieżą należy do szczególne odpowiedzialnych, wymagających i trudnych. Niejednokrotnie pracownicy placówek pomocowych, bywają jedynymi osobami widzącymi cierpienie i krzywdę dzieci. Warto zatem wiedzieć, jakie sygnały mogą świadczyć o traumatycznym doświadczeniu, jakie są możliwości pomocy czy kryteria diagnostyczne. Nie można zmienić przeszłości ani wymazać ran zaznanych w dzieciństwie, jednak przy użyciu odpowiednich technik, rozpoznaniu i interwencji, można zmniejszyć rozwój zespołu objawów pourazowych. Dzięki temu dziecko będzie miało szansę być zdolnym do kochania siebie i innych, mimo doświadczonych zranień, a traumatyczne doświadczenia dzieciństwa nie będą musiały pozostawać ukryte w nieświadomości. Trzeba pamiętać, że emocjonalny rozwój człowieka zależy od tego, w jaki sposób w najwcześniejszych momentach życia rodzice reagowali na potrzeby, komunikaty i jak na nie odpowiadali lub nie, ponieważ właśnie wtedy tworzą się podwaliny późniejszych tragedii i zranień wynikających z braku więzi. Z pomocą terapii można na nowo odkrywać swoją przeszłość, rozumieć i przeżywać uczucia, kochać to, co zasługuje na miłość i wyrażać szczery gniew wobec tego, co zastało bezpowrotnie utracone. 

POLECAMY

Trauma 

Z gr. trauma to rana, przebijanie skóry, uszkodzenie powłoki cielesnej. Termin w medycynie oznacza uszkodzenie tkanek. Metaforycznie tego słowa używano już w początkach psychoanalizy, by wskazać, że umysł także może zostać zraniony i uszkodzony. Traumę definiują przytłaczające wydarzenia, które przekraczają granice stresu i związane są z nagłą konfrontacją ze śmiercią, zagrożeniem życia czy zagrożeniem integralności fizycznej i psychicznej i przynajmniej na krótki czas wywołują chaos we wszystkich obszarach życia. Trauma jest wydarzeniem obezwładniającym istniejące obrony przed lękiem w sposób, który potwierdza najgłębsze uniwersalne ludzkie bolączki. Aktywizowany lęk, trudny do wytrzymania, jest wynikiem działania stresorów o ekstremalnej sile, które są związane z zagrożeniem życia własnego czy bliskich. Ulegają wtedy załamaniu dotychczasowe sposoby radzenia sobie w życiu, przewidywalność świata oraz stabilność psychiczna. Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM), traumę definiujemy jako:
„Bezpośrednie i osobiste doświadczenie zdarzenia, które wiąże się ze śmiercią albo poważnymi obrażeniami lub z groźbą śmierci albo poważnych obrażeń, lub z innym zagrożeniem dla integralności fizycznej innej osoby; z byciem świadkiem śmierci, obrażeń albo zagrożenia integralności fizycznej innej osoby lub z wiadomością o nagłej lub gwałtownej śmierci albo o poważnych obrażeniach, których doświadczył członek rodziny lub inna bliska osoba. Reakcja danej osoby na to zdarzenie musi się wiązać się z silnym strachem, poczuciem bezradności lub przerażeniem. W przypadku dzieci musi się wiązać z dezorganizacją zachowania lub pobudzeniem” (Zdankiewicz-Ścigała, 2017).
Trauma tworzy się jako odpowiedź psychiki na obezwładniające wydarzenia zewnętrzne, które są nie do zniesienia i odnosi się do wszystkich wydarzeń powodujących u dziecka psychiczny i fizyczny ból, cierpienie, które jest dla niego nie do zniesienia. Doświadczenie tego rodzaju niesie ze sobą obawę, że nastąpi całkowity rozpad i zniszczenie osobowości. Psychoanalityk Ge...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy