Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników

Kierownik ops

Jak w praktyce przebiega procedura zwolnień indywidualnych, dokonywanych w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (dalej zwaną: ustawą) stosujemy, gdy:

POLECAMY

 1. Zachodzi konieczność rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 
 2. Pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (bez względu na to, czy są to umowy o pracę na czas nieokreślony, czy umowy terminowe;na pełny, czy niepełny etat). 
 3. Rozwiązanie stosunków pracy dokonuje się w drodze wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy bądź na mocy porozumienia stron.
 4. W okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. 

Jeżeli chodzi o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, ustawa stawia dodatkowy warunek, tzn. pracodawca powinien zainicjować zwolnienie w drodze porozumienia co najmniej pięciu pracowników. 

Ustawa znajdzie zastosowanie, gdy wszystkie powyższe warunki są spełnione łącznie. Zwolnienia w oparciu o wyżej wskazane regulacje nazywane są zwolnieniami grupowymi. 

Kiedy stosować przepisy ustawy

W konsekwencji należy uznać, że gdy pracodawca zatrudnia 19 bądź mniejszą liczbę pracowników, ustawa nie znajdzie zastosowania. Ustawa nie znajdzie zastosowania również wówczas, gdy to pracownicy składają wypowiedzenia bądź gdy prz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
 • ...i wiele więcej!

Przypisy