Pracownik socjalny jako katalizator zmiany w procesie pracy socjalnej

Zdaniem psychologa Otwarty dostęp

Pracownik socjalny jest bardzo ważną osobą w procesie wspierania jednostek i grup w szeroko pojmowanych trudnościach dotyczących ich egzystencji. Waga i bardzo duże znaczenie jego roli w procesie wspierania osób wynika z tego, że jest „osobą pierwszego kontaktu”.

Oznacza to, że w wielu sytuacjach pracownik socjalny dowiaduje się o zaistniałym problemie i bez jego udziału zdobycie wiedzy na ten temat nie byłoby możliwe. A to z kolei skutkowałoby pogłębieniem się trudności i eskalowaniem różnego rodzaju problemów, które mogłyby rozwijać się w kierunku poważnych sytuacji, a nawet tragedii i dramatów. Jego praca ma bardzo duże znaczenie w procesie wspierania jednostek, grup, rodzin itp. Jako pierwszy dowiaduje się o wielu różnorodnych kwestiach: potrzebach, problemach, oczekiwaniach różnych osób. W związku z tym jego rola jest kluczowa. Nakłada to na niego znaczącą odpowiedzialność i wskazuje wagę jego roli w procesie wspierania ludzi.

POLECAMY

Postawa pracownika OPS


Postawa podczas wykonywania obowiązków zawodowych ma bardzo duże znaczenie w procesie pomocy społecznej. Pracownik społeczny odgrywa bardzo dużą rolę ze względu na swoje uprawnienia i kompetencje jako osoba inicjująca i prowadząca różnego rodzaju sprawy. Jego profesjonalna postawa wpływa na osoby wspomagane – to, w jaki sposób pracownik socjalny interweniuje, jak się komunikuje i z kim, ma duże znaczenie. Umiejętne posługiwanie się zdolnościami interpersonalnymi służy nawiązywaniu odpowiedniego i adekwatnego kontaktu i wpływa znacząco na skuteczność jego działań. Łagodny ton, dawanie czasu na wypowiedź, szybki, podniesiony głos to różne przykłady działań, które wpływają na drugą osobę.

 

Pamiętaj

Definicja określa pracownika socjalnego jako profesjonalistę, który działa na rzecz jednostek, rodzin i grup społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Umożliwia im bądź ułatwia realizację aspiracji życiowych. Wzmacnia też zdolności grup społecznych, osób i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Działając w ten sposób, wpływa na kształtowanie się polityki społecznej w lokalnym środowisku.

 

Pracownik pomocy społecznej jest swego rodzaju „narzędziem” w swojej pracy. Dbając o innych, koniecznie powinien dbać o siebie. W pewnym sensie przede wszystkim o siebie. Bardzo dobra kondycja i wysoki poziom kompetencji społecznych wpływa pozytywnie na jakość i efektywność niesionej przez niego pomocy. Liczne, pogłębione metaanalizy dotyczące udzielania pomocy psychologicznej, praktyka oraz badania na temat różnych form doradztwa i poradnictwa psychologicznego oraz społecznego wymieniają w sposób powtarzalny cechy pomagających i warunki skuteczności tego rodzaju pomocy. W dalszej części artykułu zostaną one wymienione i krótko scharakteryzowane. Na krótkich przykładach będzie można dostrzec ważne kwestie, obszary, na które pracownik socjalny powinien zwrócić szczególną uwagę w przygotowywaniu się i realizacji swoich obowiązków zawodowych.

Cechy pracownika socjalnego


Pracownik socjalny jest osobą „pierwszego kontaktu” i dlatego odgrywa kluczową i niekiedy podstawową rolę w procesie pomocy jednostce i grupie. Pracownik socjalny to zawód zaufania publicznego i rola zawodowa wymagająca mocy na wielu poziomach profesjonalnego funkcjonowania.

Rys. 1. Trójkąt zasobów pracownika OPS

Działania zawodowe pracownika socjalnego to duża odpowiedzialność, wymagająca wielu kompetencji interpersonalnych, wiedzy, doświadczenia – umiejętności z różnych dziedzin. Pracownik socjalny wykonuje bardzo w...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy