Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

26 listopada 2021

NR 86 (Listopad 2021)

Narzędzia psychologiczne dla pracownika socjalnego – narzędzia, techniki psychologiczne, które powinien znać każdy pracownik socjalny

0 1073

Pomoc drugiemu człowiekowi nie zawsze jest łatwa. Wynikać to może z wielu powodów, między innymi takich jak brak gotowości jednej ze stron, nietrafność interwencji, własne uprzedzenia, brak dobrowolności uczestnictwa w procesie pomagania oraz wiele, wiele innych.

Jednak sam fakt, że pomaganie nie zawsze wydaje się najłatwiejsze, nie powinien odsuwać od próby działania, często bowiem to silne przekonanie pomagacza o tym, że jego starania są nieskuteczne, bywa błędne. Skupiając się w poniższym artykule na umiejętnościach pomagania, które zastosować może pracownik pomocy społecznej w kontakcie z Klientem, już na początku warto zwrócić uwagę, że tekst ten nie przyniesie gotowych rozwiązań – testów, kwestionariuszy czy konkretnych metod stosowanych na co dzień przez psychologów. Wynika to przede wszystkim z odmiennej specyfiki pracy psychologów oraz pracowników pomocy społecznej, ale także z odmiennych kompetencji tych dwóch grup. Ścieżka edukacyjna psychologa i pracownika pomocy społecznej nie bez przyczyny jest odmienna – każda z tych profesji posiada obszary i działania, które nie są znane drugiej z nich, dlatego też tak dobrze się uzupełniają, niebezpiecznym i nieetycznym byłoby jednak, gdyby bez zastanowienia psycholog przejmował kompetencje pracownika pomocy społecznej i na odwrót. W tym tekście wskazane zostaną ogólne wskazówki dotyczące tego, jak pracownik pomocy społecznej może czerpać z wiedzy psychologicznej w kontakcie z Klientem tak, by było to korzystne dla obydwu ze stron.

POLECAMY

Pomaganie i pomagacz

Pomaganie jest działaniem, w które zaangażowane są co najmniej dwie osoby: osoba pomagająca (pomagacz) oraz osoba, która pomocy potrzebuje. Pomaganie jest wspólną pracą na rzecz poszukiwania rozwiązań – relacja pomagania z założenia nie jest relacją symetryczną. Warto pamiętać, że procesy pomagania dzieją się na co dzień, nie zawsze dotyczą profesjonalistów i zgłaszających się do nich Klientów. Osoba pomagająca to w zasadzie każdy, kto ułatwia innym rozumienie i przezwyciężanie problemów wewnętrznych lub zewnętrznych. Na pomagającym zawsze więc ciąży odpowiedzialność – oczywistym jest jednak, że do „profesjonalnych pomagaczy” – pracowników pomocy społecznej, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, itp. wymaga się więcej, aniżeli od koleżanki, która raz na jakiś czas służy radą. To, o czym wiele osób zapomina, to fakt, że zawodowy pomagacz ponosi odpowiedzialność za swoją pracę – o ile w Polsce niestety brak prawnych regulacji dotyczących zawodu psychoterapeuty czy psychologa, nie można zapominać chociażby o Kodeksie Etycznym Psychologa czy Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty. Podobnie dzieje się w obszarze pomocy społecznej – specyfika pracy w instytucjach pomocy społecznej wymaga wszakże szczególnego rozumienia i przestrzegania zasad etycznych, będących kluczową składową misji pomocy społecznej. Ukazuje to, że pomagacz bierze na siebie odpowiedzialność za rodzaj i jakość pomocy, jakiej udziela drugiej osobie. Należy pamiętać, że osoby, które decydują się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy takiej też oczekują, traktują często pomagaczy jako swego rodzaju ekspertów w tej dziedzinie i powierzają im swoje rozmaite trudności. Oczywiście, każdy jest tylko człowiekiem i nie jest idealn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy