Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru , Otwarty dostęp

29 kwietnia 2021

NR 80 (Kwiecień 2021)

Dopłaty do świadczenia 500+
– o postępowaniu w sprawie wniosków o dopłatę świadczenia wychowawczego za okres prenatalny, składanych w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt: K 1/20

0 493

W ramach sprzeciwu przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. o sygn. akt: K 1/20 oraz wykazania, z jakimi konsekwencjami może wiązać się wyrażone przez Trybunał stanowisko, jeden z posłów Lewicy na początku lutego 2021 r. złożył w Oddziale ZUS wniosek o „dopłatę do świadczenia 500+” za okres od poczęcia do urodzenia się jego dziecka. Opublikowana w mediach i na portalach społecznościowych treść tego wniosku została natychmiast wykorzystana przez innych rodziców do składania wniosków o identycznej treści.

Wspomnianym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe oznacza, że od daty jego opublikowania aborcja wykonywana ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z Konstytucją. W praktyce oznacza to niemal całkowity zakaz aborcji w Polsce. Zgodnie bowiem z publikowanymi informacjami, zabiegi wykonywane ze względu na ciężkie wady płodu stanowiły dotychczas ok. 97% wszystkich wykonywanych w kraju legalnych aborcji. Wyrok opublikowany został w Dz. U. z 2021 r., poz. 175.
Wydanie tego wyroku stało się przyczyną licznych protestów i demonstracji, które – w różnym nasileniu – trwają kolejny miesiąc.
W ramach sprzeciwu przeciwko omawianemu wyrokowi jeden z posłów Lewicy na początku lutego 2021 r. złożył w Oddziale ZUS wniosek o „dopłatę do świadczenia 500+” za okres od poczęcia do urodzenia się jego dziecka.
Inicjatywa posła – choć zapewne została podjęta w dobrej wierze – zamiast być swoistą „nauczką” dla zwolenników tego wyroku, stała się dużą uciążliwością dla jednostek organizacyjnych samorządu gminnego, realizujących zadania z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwłaszcza w obecnym okresie (od lutego rozpoczął się termin przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy). Wnioski te bowiem zaczynają spływać do tych jednostek, przekazywane przez Oddziały ZUS do organu właściwego na podstawie art. 65 k.p.a.
W każdym z tych wniosków zawarta jest niemal identyczna treść...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy