Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tematu numeru

30 czerwca 2020

NR 74 (Czerwiec 2020)

Co nas czeka po epidemii?

0 1323

Czyli o kilku istotnych dla OPS-ów przepisach związanych z COVID-19, które zostaną na dłużej w obrocie prawnym. Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii COVID-19 oraz liczne zakazy i nakazy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiły wprowadzenie przepisów organizujących działalność w różnych sferach życia publicznego w sposób minimalizujący zagrożenia.

Część przepisów ma charakter doraźny, obowiązujący w trakcie stanu epidemii. Jednakże duża część wprowadzonych regulacji wywoływać będzie skutki na przyszłość. Dotyczy to także zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. W artykule zaprezentowano kilka ustawowych rozwiązań, na które należy zwrócić uwagę i o których należy pamiętać także po odwołaniu stanu epidemii.

POLECAMY

Zwolnienie z odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednymi z pierwszych poleceń wydanych przez wojewodów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 były polecenia zawieszenia działalności ośrodków wsparcia, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS-y, kluby samopomocy). Podstawę prawną polecenia zawieszenia działalności stanowi art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.). Natomiast art. 15d tej ustawy gwarantuje placówkom finansowanie ich poprzez przekazywanie dotacji, pomimo nieświadczenia usług. Z kolei – po nowelizacji „ustawy covidowej” z dnia 16 kwietnia br. – ustawodawca przewidział również możliwość ubiegania się uczestników tych ośrodków wsparcia o zwolnienie ich z odpłatności za okres, w którym usługi na ich rzecz nie były świadczone. Zgodnie bowiem z art. 15d ust. 4 ww. ustawy, w przypadku zawieszenia działalności przez placówkę, osoby ponoszące odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwalnia się na ich wniosek z odpłatności za okres niekorzystania z tych usług w związku z zawieszeniem lub czasowym zamknięciem działalności tych ośrodków, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Po myśli przepisów art. 51b ust. 5 i 6 ustawy o pomocy społecznej właściwym do zwolnienia z odpłatności za korzystanie z usług w środowiskowym domu samopomocy jest organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organ działa na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności. Jak wynika z treści przepisów zarówno ustawy o pomocy społecznej, jak i „ustawy covidowej” – zwolnienie wymaga wniosku strony, przy czym – w mojej ocenie – wni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy