Depresja psychotyczna – rozpoznanie i sposoby prowadzenia terapii

Zdaniem psychologa

Depresja psychotyczna, określana także jako silne epizody depresji z objawami psychotycznymi, charakteryzuje się występowaniem silnych zaburzeń depresyjnych połączonych z psychozą charakteryzującą się m.in. halucynacjami i urojeniami. Zaburzenie to jest jednym z rodzajów depresji.

Czym jest depresja psychotyczna?

Depresja psychotyczna wyróżnia się głębokimi epizodami depresji z współwystępowaniem zaburzeń percepcji, a czasem także zaburzeniami świadomości. Klasyfikacja DSM-5 określa psychotyczną depresję jako jeden z typów depresji, nie określając jej jako cięższej formy w porównaniu z innymi jej typami. Natomiast klasyfikacja ICD-11 różni się w tym zapisie od europejskiego systemu. Opisywany tam rodzaj depresję psychotycznej jest przedstawiony jako najcięższa z występujących form depresji. Wśród badaczy trwają rozważania, czy depresję psychotyczną należałoby oddzielić od jej niepsychotycznej formy z racji jej odmiennego uwarunkowania patogenetycznego.

POLECAMY

Najbardziej wyróżniającym objawem depresji psychotycznej jest występowanie objawów psychotycznych tylko w trakcie epizodu depresyjnego. Ludzie doświadczający stanu psychozy mogą myśleć, że słyszą „głosy”, a także przedstawiać nielogiczne lub dziwaczne pomysły i rozważania (np. bycie opętanym przez diabła lub oskarżanie każdego o chęć skrzywdzenia).

Według badań, depresja psychotyczna pojawia się stosunkowo rzadko wśród populacji – występowanie w ciągu całego życia notuje się u 0,35–1% populacji, przy czym częstsze jest jej występowanie w starszym wieku. Klasyfikacja DSM-5 oraz ICD-10 jest spójna co do okresu powstawania depresji.

W nielicznych badaniach dotyczących depresji psychotycznej, które do tej pory przeprowadzono, nie zauważono różnic w rozkładzie płci w porównaniu z niepsychotyczną formą depresji. Jednak stwierdzono większy odsetek kobiet cierpiących na depresję psychotyczną niż ma to miejsce w przypadku schizofrenii lub w psychotycznym zaburzeniu dwubiegunowym (Jääskeläinen i inni 2017).

Epidemiologia depresji psychotycznej

Nie jest znana dokładna przyczyna występowania depresji psychotycznej, jednak osoby, których bliska rodzina cierpiała z powodu innych zaburzeń psychicznych, są bardziej podatne na ryzyko wystąpienia depresji z objawami psychotycznymi. Występowanie innych zaburzeń psychicznych bezpośrednio u jednostki może być również predykatorem wystąpienia depresji.

Badacze są także zdania, że to prawdopodobnie kombinacja genetycznych uwarunkowań w połączeniu z wpływem stresujących sytuacji może powodować produkcję konkretnych chemicznych związków w mózgu, które w konsekwencji przyczyniają się do rozwoju depresji psychotycznej. Takimi stresującymi wydarzeniami mogą być np.:

  • rozwód,
  • poważna choroba,
  • borykanie się z finansowymi pro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy