Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą , Otwarty dostęp

20 lipca 2021

NR 83 (Lipiec 2021)

Komisja rewizyjna rady gminy w OPS

0 665

Warto pochylić się nad problematyką związaną z rolą komisji rewizyjnej rady gminy w OPS i sprawdzić, jakich danych może ona żądać, a czego nie wolno jej udostępnić (akta osób korzystających z pomocy, wynagrodzenia pracowników, akta osobowe).

Punktem wyjścia do rozważań nad problemem postawionym na początku niniejszego artykułu jest uregulowanie zawarte w przepisie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), który stanowi, że w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W zadaniu drugim tego przepisu wskazano wprost na czym m.in. polega ochrona dóbr osobistych, przez wskazanie, że nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Jak wynika z powyższego przepisu, możliwe jest udostępnianie danych dotyczących osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, jednakże musi się to odbywać na podstawie wyraźnego zezwolenia przepisu prawa.
Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy