Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą , Otwarty dostęp

27 października 2020

NR 76 (Październik 2020)

Dowody w postępowaniach w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

0 929

Postępowanie dowodowe w sprawach świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), do którego odsyła przepis art. 14 ustawy o pomocy społecznej.

Postępowaniu w sprawach świadczeń z pomocy społecznej poświęcony został Rozdział 7 Działu II ustawy o pomocy społecznej. W tej części ustawy, przepis art. 107 poświęcony został rodzinnemu wywiadowi środowiskowemu. Zgodnie z ustępem 1 wymienionego przepisu, rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

POLECAMY

  • z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia w celu ustalenia wysokości świadczonej przez nich pomocy na jej rzecz;
  • z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu pomocy społecznej w celu ustalenia wysokości wnoszonej przez nich opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Pamiętaj

Rodzinny wywiad środowiskowy jest szczególnym dowodem przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej i pełni on niezwykle ważną rolę. 
Przeprowadza się go w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia oraz korzystających ze świadczeń. Jest on ustawowo określonym sposobem zbierania informacji, rozmową z osobą starającą się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej (i jej rodziną), szczególnym rodzajem postępowania dowodowego. Rodzinny wywiad środowiskowy ma ukazać w sposób wszechstronny sytuację osoby i rodziny starającej się o przyznanie świadczenia lub korzystającej z pomocy. 


Na jego podstawie pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji określonego podmiotu i formułuje wnioski dotyczące planowania pomocy, które są podstawą rozstrzygnięcia sprawy1.

Dowód z wywiadu

Rodzinny wywiad środowiskowy stanowi też swoiste postępowanie dowodowe...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy