Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

24 marca 2021

NR 79 (Marzec 2021)

Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej po śmierci klienta w świetle przepisu art. 96 ustawy o pomocy społecznej

0 1097

W przypadku śmierci klienta pomocy społecznej przepis art. 96 ustawy o pomocy społecznej reguluje zwrot wydatków, które zostały poniesione z tytułu pomocy społecznej. Warto znać niesione przepisem regulacje, dlatego poddajmy je szczegółowej analizie.

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

POLECAMY

  1. osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,
  2. spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej,
  3. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – jedynie w przypadku, gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

Analiza ustawowych unormowań

Analiza przywołanego na wstępie przepisu prowadzi do wniosku, że zamieszczono w nim kolejność osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za przyznane świadczenie z pomocy społecznej. W pierwszej kolejności obowiązek ten spoczywa na samym zainteresowanym, a zatem na osobie, której przyznano świadczenie z pomocy społecznej (korzystający ze świadczeń). W drugiej kolejności przedmiotowy obowiązek spoczywa na spadkobiercach osoby, która korzystała ze świadczeń pomocy społecznej, przy czym spadkobiercy obowiązani są do zwrotu wydatków z tytułu korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej jedynie z masy spadkowej. W ostatniej kolejności obowiązek zwrotu spoczywa na małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej z pomocy społecznej.
Z treści analizowanego unormowania wynika, że uregulowanie zawarte w punkcie 2 przepisu art. 96 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy nie dokonano zwrotu wydatków...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy