Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

20 lipca 2021

NR 83 (Lipiec 2021)

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki (a kuratela)

0 1514

Zgodnie z przepisem art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), sąd opiekuńczy może na wniosek opiekuna przyznać mu za sprawowanie opieki wynagrodzenie okresowe albo też wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Co do zasady, wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona. Jeżeli jednak podopieczny nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 163 § 3 K.r.o.). Wynagrodzenia sąd jednak nie przyzna, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.
Jak wynika z powyższego, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują zatem w określonych sytuacjach możliwość przyznania opiekunowi wynagrodzenia, które wypłacane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r.. poz. 1876 z późn. zm.).

POLECAMY

Wysokość świadczenia

Zgodnie z przepisem art. 53a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, świadczenie pieniężne z pomocy społecznej w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd, z tym jednak zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, og...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy