Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

25 maja 2021

NR 81 (Maj 2021)

Refleksje nad pracą socjalną – czym jest, a czym być powinna

0 1066

Bardzo istotnym problemem jest realny podział pomiędzy interwencją kryzysową a pracą socjalną. Mam głębokie przekonanie, że w wielu przypadkach działania pracownika socjalnego dotykają jednej i drugiej sfery. Dlatego dla uporządkowania dalszych rozważań, należy zacząć od zdefiniowania obydwu obszarów.

Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą wypadki, katastrofy, a także kryzysy rodzinne i osobiste.

POLECAMY

Pamiętaj

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Z kolei praca socjalna, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej, to interdyscyplinarna działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.


Jednym z powodów, dla których obszary tych dwóch pojęć nakładają się, jest stosowany podział działań w pracy socjalnej, gdzie pierwszym etapem jest ratunek. Należy podkreślić, że w pracy socjalnej bardzo często występuje element ratunkowy. Trudno prowadzić działania naprawcze, gdy osoba jest pozbawiona dachu nad głową lub nie posiada odpowiednich środków, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Pytanie tylko, czy jest to jedynie początek działań czy też całość pracy z klientem skupia się tylko na tym aspekcie? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo istotna, gdyż brak jasnego podziału pomiędzy tymi działaniami jest jednym z zagadnień, które ciągle rzutuje na działania pracowników socjalnych i to niekoniecznie w sposób pozytywny. Moim zdaniem, prawie każda interwencja socjalna jest prowadzona w sytuacji kryzysu. Zabezpieczenie poczucia bezpieczeństwa opartego o zaspokojenie podstawowych potrzeb jest niewątpliwie działaniem pracownika socjalnego, ale zaopiekowanie się emocjami służby socjalne powinny, w mojej ocenie, zostawić psychologom i terapeutom.
Bardzo istotnym elementem kształtującym późniejsze relacje z klientem jest pierwszy kontakt. W sferze deklaratywnej każdy pracownik socjalny wskaże, że podstawą kształtowania re...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy