Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo pod lupą

20 września 2021

NR 84 (Wrzesień 2021)

Refleksje nad pracą socjalną cz. III – motywowanie do zmiany – jak to robić?

0 698

Po pierwszym kontakcie pracownika socjalnego z klientem i dokonaniu diagnozy jego gotowości do zmiany następuje dalszy etap pracy z klientem – motywowanie go do zmiany, etap trudny i nie zawsze przynoszący spodziewane rezultaty.

Motywowanie do zmiany jest bardzo trudnym zadaniem. Pierwszym i wymagalnym warunkiem skutecznego motywowania do zmiany jest własna (czyli pracownika socjalnego) gotowość na odejście od bezpiecznej strefy komfortu, codziennych rytuałów i zachowań. Czy Państwo jako pomagacze jesteście gotowi do elastycznego podejścia? Każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Mogę jedynie zaproponować lekturę artykułu Marty Czechowskiej-Bielugi Inicjowanie zmiany w diadzie pracownik socjalny – klient. Artykuł powstał w 2017 roku, badania sięgają wcześniejszych lat. Wnioski są bardzo interesujące i raczej nie napawają optymizmem. Zdaniem autorki (a ja identyfikuję się z jej tezą), procent pracowników socjalnych gotowych, zmotywowanych do zmiany jest niewiele wyższy niż procent klientów. Moim zdaniem, tezę o niskim poziomie gotowości do zmiany kadry pomocy społecznej, potwierdzają wyniki kontroli NIK. W Informacji o wynikach kontroli pomoc świadczona przez gminy osobom żyjącym w ubóstwie (KPS.430.004.2019 Nr ewid. 12/2020/P/19/041/KPS) z 2 kwietnia 2020 r., Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzoną kontrolę podsumowała następująco: „[…] pomoc świadczona przez gminy osobom żyjącym w ubóstwie jest skuteczna w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, natomiast w niewielkim stopniu zostaje nakierowana na wspieranie aktywnego przełamywania trudności”.

POLECAMY

Warto rozmawiać

Czy nie powinniśmy zatem zadbać najpierw o gotowość kadry pomocy społecznej do zmiany, nim zaczniemy stosować nowatorskie narzędzia motywacji dla klientów? Bardzo bym nie chciała, aby mój wywód został potraktowany jako krytyka działań pracowników socjalnych. Jest to moja ulubiona grupa zawodowa i mam świadomość, z jak wieloma problemami i trudnościami mierzą się w swojej codziennej pracy pracownicy socjalni. Ale czy nie jest to trochę tak, jak w tej opowieści o drwalu, który z wielkim wysiłkiem ścinał drzewo tępą piłą i bez odpoczynku? Może czas naostrzyć narzędzia i złapać dystans do tego, co robimy; może już czas, by rozpocząć debatę o nowej, opartej o inne zasady, realizacji pracy socjalnej? Stawiam tezę (do dyskusji, oczywiście), że jeśli zmieni się podejście kadry po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy