Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych – czy umożliwią rozwój usług środowiskowych?

Prawo pod lupą

W czerwcu br. Rada Ministrów przyjęła dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. Proces opracowania tego dokumentu trwał długo i rozpoczął się już w 2012 roku od „Ogólnoeuropejskich wytycznych dotyczących przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. Dokumenty te warto przeanalizować, gdyż znajomość zawartych w nich treści znacząco ograniczyłaby duży poziom frustracji związany z pojęciem deinstytucjonalizacji.

Intencją Unii Europejskiej nie jest zamykanie DPS czy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale przede wszystkim zachowanie podmiotowości człowieka. Szczególnie tego, który jest dotknięty sytuacjami ryzyka społecznego, do jakich należy przede wszystkim brak możliwości samodzielnego zaspakajania własnych potrzeb, możliwości podejmowania decyzji we własnej sprawie. Czasem warto zapytać, czy na pewno bardziej przyjazna jest forma opieki w miejscu zamieszkania.
Jeśli osoba niesamodzielna nie ma prawa decyzji o tym, kto się nią opiekuje, w jakich godzinach, w jakim zakresie itp., to czy nie jest to uprzedmiotowienie? Dodatkowo wartym rozważenia jest model, w którym osoby wymagające głównie opieki pielęgniarskiej są objęte usługami zdrowotnymi np. w ZOL. Należy jednak zaznaczyć, że docelowo w procesie deinstytucjonalizacji chodzi o zmniejszenie instytucjonalnych form na rzecz rozwoju usług środowiskowych.

POLECAMY

Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych

Rozważań na temat deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych jest w ostatnim czasie wiele, dlatego niniejszy artykuł koncentruje się na jednym z najważniejszych (w moim odczuciu) elemencietów tych procesów – Lokalnych Planach Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Czym jest nowy dokument regulujący działania w sferze społecznej? Na ten moment to chyba nie jest całkiem jasne. To znaczy – raczej wiadomo, czym jest, tylko nie wiadomo, czy ma być tworzony obok już funkcjonujących dokumentów strategicznych regulujących działania w sferze społecznej czy może ma zastąpić któryś z obowiązujących dokumentów. Na razie stanowisko Ministerstwa jest jasne – dokument ten będzie wymagany i wymóg ten będzie wprowadzony odpowiednimi zapisami prawa. Pytanie, które nasuwa się po analizie struktury tego dokumentu: jaka jest zasadność jednoczesnego funkcjonowania Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (dalej: LPDUS) oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych? Do tych rozważań wrócę w dalszej części mojego artykułu.

Istota Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych

To,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy