Dodatek węglowy – nowe świadczenie o charakterze osłonowym

Prawo pod lupą

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym uchwalone zostało kolejne – po dodatku osłonowym – świadczenie mające na celu wsparcie obywateli w związku z problemami energetycznymi. W odróżnieniu jednak od dodatku osłonowego ma ono charakter bardziej powszechny, bo niezależny od dochodu.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o dodatku węglowym wskazano, że celem wprowadzonej regulacji jest wsparcie dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, zapewniające pokrycie części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Rozwiązanie to ma przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków sytuacji międzynarodowej na rynku węglowym dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest paliwami stałymi.

POLECAMY

Charakter dodatku węglowego

Dodatek węglowy jest świadczeniem jednorazowym w wysokości 3000 zł na każde gospodarstwo domowe spełniające wymogi ustawowe, tj. posiadające główne źródło ogrzewania na paliwo stałe. Chociaż nazwa tego dodatku może sugerować, że ma on charakter celowy (rozumiany jako przeznaczenie go na konkretny cel), w ustawie nie wprowadzono wymogu dokumentowania jego faktycznego przeznaczenia. Oznacza to, że beneficjent nie musi udowadniać, na co faktycznie te konkretne środki przeznaczył.

Jako że dodatek ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w konkretnym celu, ustawodawca wprowadził zapisy pozwalające na jego ochronę. I tak:

  • dodatek węglowy nie podlega egzekucji administracyjnej – w art. 10 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dodano do katalogu świadczeń wolnych od egzekucji właśnie ten dodatek; nadto wskazano go jako kwotę wolną od zajęcia na rachunku bankowym w razie egzekucji prowadzonej z tego rachunku (art. 80 § 2a pkt 1 tej ustawy);
  • dodatek węglowy nie podlega egzekucji sądowej – w art. 833 § 6 k.p.c. do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji komorniczej dodano to świadczenie.
  • Poza tym dodatek ten nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu, od którego zależy prawo do:
  • świadczeń z pomocy społecznej – poprzez wprowadzenie zmiany do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – poprzez wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dl...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Doradca w Pomocy Społecznej"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Pełen dostęp do archiwalnych numerów czasopisma w wersji elektronicznej
  • ...i wiele więcej!

Przypisy