Autor: Elżbieta Grabarczyk

Psycholog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i mediatorka. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych oraz możliwe skutki w postaci zaburzeń nastroju lub zaburzeń snu

Uzależnienie definiuje się jako zaburzenie zdrowia polegające na psychicznej i/lub fizycznej zależności od zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej lub wykonywania określonej czynności (uzależnienia behawioralne). Przymus przyjmowania substancji lub wykonywania czynności może mieć charakter okresowy lub stały i służy uzyskaniu efektów działania substancji albo wykonywania czynności, lub też uniknięciu przykrych objawów jej braku (objawów abstynencyjnych, objawów odstawiennych).

Czytaj więcej

Zaburzenia dysocjacyjne po traumie – diagnoza, studium przypadku, techniki i narzędzia do pracy

Trauma lub uraz psychiczny to zmiana w psychice spowodowana gwałtownym działaniem czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu danej osoby lub jej bliskich, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka.

Czytaj więcej