Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł sponsorowany

9 kwietnia 2019

Przedstawiciele PCPR uhonorowani na ogólnopolskim forum

203

W XIV Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" w Ciechocinku wzięło udział 100 uczestników reprezentujących liderów powiatowych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny z całego kraju. Organizatorem czterodniowego forum (31.03. – 3.04.2019 r.) było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.

Patronat honorowy nad XIV Forum objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko - Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn i Starosta Powiatu Inowrocławskiego Wiesława Pawłowska.   

Tegoroczne forum PCPR i MOPR poświęcone było różnym aspektom działalności tych instytucji, w szczególności realizacji zadań na rzecz pomyślności rodziny z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatkowym elementem Forum było zebranie sprawozdawcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”.

Otwarcia XIV Forum PCPR dokonał Przewodniczący Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński, podkreślając rolę i znaczenie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w służbie dla rodziny. Powitał on też w imieniu organizatorów:  Stowarzyszenia  „CENTRUM” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wszystkich uczestników XIV Forum PCPR oraz gości:  Krystynę Wyrwicką Dyrektor Departamentu Pomocy i  Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Sławomira Kopyścia Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Dorotę Dzięgelewską Dyrektor Włocławskiej Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy; Wiesławę Pawłowską Starostę Powiatu Inowrocławskiego; Bernadetę Skóbel radcę prawnego Związku Powiatów Polskich i Katarzynę Zarembską radną Rady Miejskiej Włocławka.

XIV Ogólnopolskie Forum odbywało się w 20. rocznicę powstania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Stało się to okazją do wspomnień, w tym trudnych początków związanych z wielką reformą administracyjną i samorządową kraju w 1999 r., oraz do specjalnych podziękowań dla tych, którzy tworzyli PCPR-y 20 lat temu i kierują nimi do dziś. W szeregach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” takich dyrektorów jest piętnastu. Zostali oni wyróżnieni listami gratulacyjnymi od Dyrektor Departamentu Pomocy i  Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krystyny Wyrwickiej i okolicznościowymi statuetkami, które wręczył Przewodniczący Andrzej Smulczyński. W gronie uhonorowanych dyrektorów znaleźli się: Anna Gołębska (PCPR w Zielonej Górze), Elżbieta Sroczyńska (PCPR w Koninie), Małgorzata Janik – Trella (PCPR w Zakopanem), Wiesława Górowska (PCPR w Opocznie), Elżbieta Bijaczewska (PCPR w Poznaniu), Grażyna Rymarczyk (PCPR w Grodzisku Mazowieckim), Anna Kulczyńska (PCPR w Żaganiu), Katarzyna Buchajczuk (PCPR w Częstochowie), Izabela Najdek (PCPR w Drezdenku), Elżbieta Ochocka (PCPR w Wieruszowie), Grażyna Kaczmarek (PCPR w Pleszewie), Justyna Przybyłowska (PCPR w Wąbrzeźnie),  Danuta Drutowska (PCPR w Wieluniu), Bożena Powązka (PCPR w Ostrzeszowie) i Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu).
 


Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka, dziękując wyróżnionym, podkreślała: - „Niezaprzeczalny jest Państwa wkład w kreowanie nowoczesnej pomocy społecznej, budowanie jej pozytywnego wizerunku i wdrażanie nowych rozwiązań. Składam Państwu serdeczne podziękowania za profesjonalizm oraz trud włożony w pracę zawodową i społeczne działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Państwa postawa oraz wrażliwość społeczna stanowi wzór do naśladowania i uczy poszanowania godności drugiego człowieka.”

Przewodniczący Stowarzyszenia „CENTRUM” Andrzej Smulczyński uhonorował też Krystynę Wyrwicką Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej okolicznościową statuetką za długoletnią i stałą współpracę .

Wykład inauguracyjny „Efektywny system pomocy rodzinie i dziecku – od badań do praktycznych rozwiązań” wygłosił dr Jarosław Przeperski, kierownik Centrum Badań nad Rodziną, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zwrócił on uwagę na wiele ważnych elementów składających się na pojęcie efektywności w systemie pomocy rodzinie i dziecku. Podkreślał, żeby cały czas pamiętać, że to jest nie tylko realizacja celów strategicznych, projektowych czy ustawowych, ale przede wszystkim jest to działanie dla drugiego człowieka. Dlatego zawsze warto stawiać sobie pytania: - po co to robię i jaki będzie tego efekt? Ważny jest też powrót do zasady, przez wielu zapomnianej, że to klient jest odpowiedzialny za swój problem, a nie urzędnik, specjalista, PCPR czy OPS. Czyli, że celem pomocy społecznej jest wspieranie, a nie wyręczanie.

Dr Jarosław Przeperski, omawiając cechy efektywnego systemu pomocy i wsparcia, przypominał m.in., że jedną z podstawowych cech efektywności jest optymalizacja, czyli wzmacnianie tego, co działa, i zmienianie tego, co nie działa. Zachęcał do wdrażania i stosowania metodycznego modelu pracy z rodziną, opartego na wieloaspektowej diagnozie i dobrze opracowanym planie pracy z rodziną. Wskazywał przy tym, że polski system pomocy społecznej jest bardzo słabo oprzyrządowany, jeśli chodzi o narzędzia diagnostyczne. Głównym narzędziem diagnozy, a w większości przypadków (jak pokazują badania) jedynym, jest rozmowa z klientem, czyli metoda obarczona subiektywnością, co znacząco utrudnia prognozowanie i ustalanie celów.

Wykładowca podkreślał też, że osób potrzebujących wsparcia i pomocy będzie coraz więcej, ale będzie potrzebna inna pomoc i w innych obszarach. System zasiłkowy trzeba natychmiast  zastępować różnymi formami pomocy specjalistycznej, której w wielu OPS-ach nie ma, albo jest dopiero w powijakach. Bez tej zmiany system pomocy nie udźwignie problemów, które niesie coraz szybciej rozwijający się świat. Już  dziś nie radzimy sobie np. z lawinowo wzrastającym uzależnieniem od komunikatorów dzieci i dorosłych oraz z coraz częściej diagnozowanym zaburzeniami psychicznymi dzieci.

Jednym z rozwiązań jest wdrażanie innowacji. W Polsce nie jest problemem znajdowanie dobrych rozwiązań. W tym przodujemy nawet na tle Europy. Ale problemem jest wdrażanie tych rozwiązań w sposób systemowy. I to jest jedno z najważniejszych wyzwań na najbliższe lata.  

Kolejnym ważnym punktem XIV Forum PCPR i MOPR był obszerny wykład dr hab. prof. ndzw. Mariusza Jędrzejko, dyrektora naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku pn. „Przyczyny zachowań ryzykownych nastolatków. Dzieci i młodzież w ponowoczesnym świecie – kluczowe zagrożenia.  Delegacje dla profilaktyki”. Wykładowca jako psychopatol...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy